8. KONGRES FIZIJATARA BIH

Sa međunarodnim učešćem

Banja Luka
od 31. 10 do 3.11.2024.

NOVOSTI

DOSTUPNO USKORO

Pozdravna riječ

Poštovane koleginice i kolege,

Pred Vama je prvo saopštenje o 8. Kongresu fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Banjaluci od 31.10 do 03.11.2024. godine.

Domaćin i organizator su entitetska udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Bosne i Hercegovine, Udruženje fizijatara Republike Srpske i Udruženje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Federacije Bosne i Hercegovine.

Iako živimo i radimo u eri visokosofisticiranih tehnologija u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini uz fundamentalno personalizovani pristup pacijentima, a prateći savremene smjernice u cilju liječenja, osposobljavanja i poboljšanja kvaliteta života, specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije se i dalje svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima na putu postizanja tih ciljeva. Na temelju toga je i koncipirano 6 sesija i radionice kojima se žali istaći značaj ove nadasve dinamične i moderne grane medicine.

Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmjeri ka zajedničkom cilju – uspješnijem liječenju i osposobljavanju naših pacijenata. Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmjenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava.

Sa željom da uzmete učešće na 8. Kongresu fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem srdačno Vas pozivamo u Banjaluku od 31. 10 do 3.11.2024. godine.

Dobro došli na Kongres i dobro došli u Banjaluku!

U ime Naučnog i Organizacionog odbora 8. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Prof. dr Tatjana Nožica Radulović i dr Sandra Trivunović

DOSTUPNO USKORO

LOKACIJe

Svečano otvaranje: KC BANSKI DVOR

Predavanja i prezentacije: HOTEL BOSNA i AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

SMJEŠTAJ

Smještaj nije uključen u cijenu kongresne kotizacije.

Ponude hotela sa kojima smo ostvarili saradnju možete dobiti ukoliko pošaljete upit na: info@unistours.com

AGENDA

DOSTUPNO USKORO

SPONZORI

PRIJAVA

Kotizacija obuhvata: štampane materijale, kafe pauze, koktel dobrodošlice, ručak i uvjerenje o prisustvu.
*350 KM za specijaliste za prijave do 1.9.2024. (nakon 1.9.2024. kotizacija za specijaliste iznosi 400 KM)
*200 KM za specijalizante
NAČIN PLAĆANJA
Izaberite način plaćanja:
VAŽNO:
Na osnovu ove prijave poslaćemo predračun sa detaljima za uplatu na željenu e-mail adresu. Uplatu možete izvršiti u bilo kojoj pošti, banci, putem elektronskog ili mobilnog bankarstva